Gjøvikregionen IPR

Gjøvikregionen Utvikling er sekretariat for Gjøvikregionen interkommunalt politiske råd (IPR).

Gjøvikregionen IPR består av 4 politikere fra hver av de 5 kommunene i regionen, i tillegg 2 fylkespolitikere fra IFKs administrasjon. Regionrådsleder er en av ordførerne i regionen og velges for ett år om gangen. Gjøvikregionen IPR ledes administrativt av regionsjefen som har kontor på Gjøvik.

Strategisk plan for Gjøvikregionen

Innlandet Fylkeskommune og kommunene i Gjøvikregionen har inngått en partnerskapsavtale og fordeler årlig partnerskapsmidler der Strategisk plan for Gjøvikregionen er retningsgivende for innsatsområdene og Handlingsplanen for Gjøvikregionen er styrende for den årlige tildelingen.

Det politiske samarbeidet mellom kommunene og IFK skal blant annet:

 • Synliggjøre Gjøvikregionens muligheter overfor næringsliv og etableringer
 • Skape en arena og møteplass for politikere og administrasjon i de 5 kommunene
 • Oppnå et bedre tjenestetilbud ved mer effektiv bruk av kommunenes ressurser gjennom å utnytte stordriftsfordeler. Samarbeid på tvers av kommunegrenser skal styrke fagmiljøer, redusere sårbarhet og bedre rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft.
 • Styrke kommunene i regionen overfor statlige og fylkeskommunale myndigheter*
 • *Partnerskapsavtale mellom IFK og regionrådet pålegger partene å samarbeide om regionale utviklingstiltak for regionen.

Medlemmer i Gjøvikregionen IPR for perioden 2024-2027

 • Gjøvik: Anne Bjertnes, Torvild Sveen, Marianne Steinsrud, Even Solhaug
 • Nordre Land: Ola Tore Dokken, Gunn Marit Øistad, Linn T. Sunne, Stian Olstad 
 • Søndre Land: Anne Hagenborg, Erik Bjørnsveen, Lisa Marie Grimsrud, Knut Fremstad 
 • Vestre Toten: Tonje Bergum Jahr, Kjetil Sangnes, Dorthe Ødegaard Benckert, Svein Erik Sørensen
 • Østre Toten: Bror Helgestad, Lars Braastad, Guri Bråthen, Bjørn Bollum 
 • Innlandet fylkeskommune: Gjertrud Nordal, Truls Gihlemoen 

Se møteplan for Gjøvikregionen IPR og Regionstyret