Regionstyret

Gjøvikregionen IPRs styrende organ er Regionstyret, som møtes 4 ganger i året. Kommunene og fylkeskommunen utpeker sine medlemmer til Regionstyret blant de medlemmene de velger til Gjøvikregionen IPR.

Om Regionstyret

Regionstyret skal bestå av to medlemmer fra hver kommune, henholdsvis ordfører og en
opposisjonsrepresentant, og en representant fra Innlandet fylkeskommune.

Regionstyret ivaretar den løpende styringen av det politiske samarbeidet innenfor de
områdene kommunestyrene har delegert til Gjøvikregionen IPR, og innenfor de
fullmakter Gjøvikregionen IPR gir gjennom delegeringsreglement og andre direktiv.

Se møteplan for Gjøvikregionen IPR og Regionstyret